Vad innebär hävstång

Att handla med hävstång gör det möjligt att få en större exponering inom en marknad i förhållande till dom pengarna du behöver för att öppna en position. Det finns olika typer av hävstångsprodukter. Några av dom är turbowrranter, vanilla-optioner och barriers.  Dessa ölar dina eventuella vinster och förluster.

Hävstång även kallat leverage på engelska, utgör en stor del av handeln. Det är ett kraftfullt verktyg för en trader. Med hjälp av att handla med hävstång kan du dra fördel av små rörelser i priset. Portföljen får större exponering och kan resultera i en bättre utdelning på ditt kapital. 

Hur funkar det?

Det beror givetvis vilken produkt  du väljer att handla med. När det t.ex kommer till barriers eller optioner betalar du en premiär du öppnar en position, detta utgör din total risk. Turbowarranter fungerar på samma sätt. Initial Investment (initiala investeringen)  är i dessa fall mycket lägre än vad det kostar att köpa den underliggande tillgången direkt. Det är precis här du utnyttjar hävstångseffekten, då du får en ökad exponering mot rörelser i priset på den underliggande marknaden, för en bråkdel av vad det kostar att egentligen köpa en tillgång (asset).  Med hjälp av dessa produkter kan du även till viss del kontrollera hävstången och hur stor risk du väljer att ta vid varje position. 

Vilka marknader kan man handla med hävstång på?

 • Aktier

  En aktie är en ägarandel i ett företag. Aktier köps och säljs på en börs. Man kan använda sig av hävstångsprodukter för anförskaffa sig positioner på hundra/tusentals aktier.

 • Index

  Ett index används som mått på resultatet för en grupp tillgångar. Dessa är inte fysiska tillgångar och kan med anledning av detta endast handlas genom produkter, där  produkterna återspeglar dess prisrörelser. Barriers, turbowarranter och CFDS är några exempel på produkter som gör detta.

 • Valuta

  Valutahandel är när man köper och säljer olika valutor för att göra vinst. Denna typ av handel räknas till en av världens största marknader. Då prisrörelserna på valuta-marknaderna är väldigt små, resulterar det i att många traders väljer att använda sig av hävstång på denna marknad.

 • Kryptovalutor

  Kryptovalutor är digitala valutor som du kan handla med precis som med vanliga valutor. Då dessa ofta är decentraliserade betyder de att, dom är oberoende av banker/centralbanker. Hävstångsprodukter möjliggör för en trader att få ökad exponering mot kryptovalutor som t.ex Bitcoin (BTC) och ETH (Ethereum), samtidigt som tradern inte behöver binda upp mycket kapital