Vi förklarar Aktier

Aktier

Aktier, är förmodligen den mest omtalade sparande-formen som finns idag.
Trots detta vet man så lite om vad aktier är. I denna artikel ska vi gå igenom vad aktie är grundligt, så att termen blir tydlig och klar. När ni läst klart artikeln, kommer ni ha koll på vad en aktie är.

En aktie är en ägarandel i ett företag. När du köper aktier i ett bolag, blir du en av många delägare i företaget. Som delägare, har du rätt till att delta i bolagsstämman samt ta del av bolagets tillgångar och resultat. Däremot så kan du ha svårt att påverka bolaget om du inte är en majoritetsägare, vilket de flesta som handlar inte är. När du köper aktier, köper du aktier i bolaget som har företagsformen AB, man kan exempelvis inte köpa aktier i en enskild firma. Du har säkert hört talas om Tesla, Gamestop och Investor, dessa är exempel på aktier. Värt och nämna är även  att det t.ex finns A och B-aktier. Skillnaden mellan dessa är att dom har olika inflytanden.

Olika typer av aktier

Som nämnt tidigare har vi olika typer av aktier. A-aktier, B-aktier, C-aktier, preferensaktier och stamaktier. Ovannämnda typer av aktier ger dig olika rättigheter och kan komma att påverka hur mycket du eventuellt skulle få tillbaka om bolaget skulle gå i i konkurs. Det finns en markant skillnad mellan stamaktier och preferens aktier, men det är även skillnad på A,B och C-aktier.
Den stora skillnaden mellan nämnda aktietyper är att de har olika rösträtter. Varje år har företagen en bolagsstämma där beslut fattas för verksamheten och dess framtid. Denna har du som nämnt tidigare rätt att delta i om du äger aktier i bolaget. Aktieägaren får olika mycket inflytande beroende på vilken typ av aktier som  den har, samt hur många aktier i företaget den äger.

Spara i Aktier

Finns många människor idag som sparar i aktier. Det är ett sätt att ge dina sparpengar möjlighet att växa. Man kan alltså tjäna pengar på aktier. Antingen får du ta del av vinstutdelningen som aktieägare eller så säljer du aktierna som du införskaffat till ett högre pris än vad du köpte dom för från första början.  Det ska självklart tilläggas att det medför en risk att handla med aktier. Samtidigt som det kan upplevas roligt och spännande att se sina pengar växa finns det alltid en chans att investeringsportföljen blir mindre än vad den en gång var när du startade. Historiskt sett har så kallade säkra bolag ändå levererat bra avkastning över tid, men man ska aldrig glömma att historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida avkastning.