Disclaimer

Börsnoteringar.se är inte finansiella rådgivare och står inte under FI:s (finansinspektionens) tillsyn. Investeringsbeslut som är baserade på information från börsnoteringar.se , fattas alltid själv av investeraren. Vi frånsäger oss allt ansvar för eventuell förlust. Alla har eget ansvar för sin ekonomi.