ZAZZ Energy of Sweden AB Genomför Nyemission

Zazz Energy – Effektiv avfallförgasning för hållbar energiproduktion

Zazz Energy är ett företag som specialiserar sig på effektiv avfallshantering genom förgasningsteknik. Genom sin innovativa process omdanar de avfallsmaterial till förnybar energi i form av elektricitet och varmvatten samtidigt som de producerar användbart biokol. Med sin miljövänliga approach bidrar Zazz Energy till att minska avfallsmängden och begränsa koldioxidutsläppen som är förknippade med traditionell avfallshantering. Genom att omvandla avfall till resurser hjälper Zazz Energy till att främja en hållbar och cirkulär ekonomi.