WntResearch AB Genomför Nyemission

WntResearch AB, ett företag som arbetar med utveckling av nya läkemedel för att förhindra spridning av tumörer, genomför en nyemission. De har patentsökt syntetiska peptider, utformade av professor Tommy Anderssons forskargrupp, som i djurmodeller har visats kunna radikalt hämma metastasering av bröstcancer. Bolaget befinner sig för närvarande i preklinisk fas. Deras mål är att deras forskning ska resultera i utvecklingen av nya läkemedel mot tumörspridning. Tommy Andersson är en av forkningsledarna vid bolaget och arbetar hårt för att hans peptider ska kunna användas mot cancer. WntResearch strävar efter att bli ledande inom forskning och behandling av cancermetastaser.