Westpay AB Genomför Nyemission

Westpay AB, tidigare känd som West International AB, är en företagsaktör som levererar smarta transaktions- och betalningslösningar. Deras kundbas består av marknadsledande aktörer inom butik, hotell och restaurang, samt retail banking. Bolaget är verksamt på fem huvudmarknader: Norden, Europa, Afrika, Syd- och Sydostasien, samt Australien. Genom sina erbjudanden syftar Westpay till att effektivisera betalningsflöden inom allt från fysisk handel till e-handel och självbetjäning. Nu genomför de en nyemission.