Veg of Lund AB Genomför Nyemission

Veg of Lund är ett företag som befinner sig i den snabbväxande sektorn för växtbaserade livsmedel. Genom deras egen forskning har de utvecklat ett innovativt alternativ till traditionella mjölkprodukter. Detta alternativ syftar till att möta den växande efterfrågan av konsumenter som söker mjölkersättningsprodukter, antingen av hälsoskäl, miljömässiga orsaker eller andra personliga skäl. Veg of Lund’s bidrag till marknaden kan potentiellt förändra hur människor konsumerar ”mjölk” och kan erbjuda en ny och hållbar lösning för dem som vill minska sitt beroende av animaliska produkter.