Vad händer med dina aktier om du avlider?

Att tänka på vad som händer med ens tillgångar efter ens bortgång kan kännas overkligt, men det är en viktig del av att planera för framtiden. När det gäller aktier är det viktigt att veta vad som händer med ditt innehav om du skulle avlida.

Om du äger aktier i enskild egendom, vilket betyder att aktierna inte ingår i något äktenskapsförord eller giftorättsgods, så är det ditt dödsbo som tar över ägandet av aktierna. Detta innebär att dina aktier kommer att ingå i den totala tillgången som fördelas enligt arvslagen samt ditt testamente. Alla tillgångar som man ägt tillfaller dödsboet. Kostnader såsom begravning, elräkningar och försäkringar betalas även ur dödsboet.

Om du inte har upprättat ett testamente kan det leda till att dina aktier fördelas på ett sätt som inte överensstämmer med dina önskemål. Det är därför viktigt att ta tid att planera din arvstvist och skriva ett testamente som tydligt uttrycker dina önskemål.

Om du däremot har aktier i ett aktiebolag eller en investeringsfond, så är det bolaget eller fonden som äger aktierna. Det innebär att dina aktier inte ingår i ditt dödsbo utan kommer att finnas kvar i bolaget eller fonden efter din död. Det är viktigt att du läser igenom avtalet eller stadgarna för bolaget eller fonden för att se vilka regler som gäller för överföring av aktier vid en ägares bortgång.

Om du vill att dina aktier ska överföras till en specifik person eller organisation efter din död, måste du skriva detta i ditt testamente eller i ett gåvobrev. Detta kan hjälpa till att undvika oönskade konflikter och osäkerhet om vad som ska hända med dina tillgångar efter din bortgång.

Att tänka på vad som händer med dina tillgångar efter din bortgång kan vara svårt, men det är en viktig del av att planera för framtiden. Genom att ta tid att skriva ett testamente och planera kan du hjälpa till att säkerställa att dina önskemål uppfylls och att dina tillgångar fördelas på ett sätt som du själv väljer.