Vad är fonder

Olika Former av sparande (Fonder)

Fonder sägs vara det säkrare alternativet att investera i, ändå känns det som att man inte vet vad det är. I denna artikel förklarar vi vad en fond är samt vad den består av. När du läst klart denna artikeln, kommer du veta vad en fond är och hur man börjar spara i en 

Vad är en fond

En fond är något som består av flera underliggande värdepapper.
Det kan tillexempel vara aktier. Ska man förklara det enkelt så att alla förstår, så se det som som fruktkorg. Korgen är fonden och frukten är, andra värdepapper exempelvis aktier. I detta fallet äger du hela fruktkorgen, men du kan själv inte bestämma exakt vilken frukt som ska finnas i. Detta gör en så kallad fondförvaltare. Förvaltaren ska välja många olika frukter för att sprida risken. I investeringstermer kallas det för att diversifiera. 

Det finns olika typer av fonder, som består av olika värdepapper. Det kan exempelvis vara en aktiefond, som består av aktier och en räntefond som innehåller andra räntebärande tillgångar. 


Vem sköter fonderna och vad är en fondförvaltare

Dom som sköter fonden är ett fondbolag. Det ska finnas en eller flera ansvariga som tar hand om fonden samt administrerar den. Dom som har hand om detta arbetet, kallas för fondförvaltare. Förvaltarna formulerar bestämmelserna som i sin tur avgör vilka värdepapper det ska investeras i. Bestämmelserna sätts utifrån regleringar och lagar.

Hur fungerar fonder?

För att vara med och äga en fond, så köper du andelar i fonden. Görs detta får du en liten del av alla värdepapper som finns i fonden. D.v.s du får några av frukterna som finns i korgen (tidigare förklarat). Innehåller fonden nio aktier, så blir du indirekt ägare i alla dom nio bolagen. Köparnas andelar i fonden ägs gemensamt. 

Varför investera i fonder?

Som ny investerare kan det vara en bra idé att att börja i fonder. Detta ger dig möjlighet att diversifiera din portfölj, vilket innebär att du kan sprida risken genom att investera i en mängd olika tillgångar. På så sätt kan du öka dina chanser för god avkastning på din investering.

Att spara i fonder kan också vara ett kostnadseffektivt sätt att investera på. Många fonder har relativt låga avgifter, vilket innebär att du kan få exponering mot en mängd olika tillgångar utan att det kostar dig alltför mycket. Slutligen är det också bekvämt att investera i fonder, eftersom du enkelt kan köpa och sälja i en fond via en mäklare eller onlineplattform som t.ex Avanza. Som nybörjare kanske du kan börja med att spara i en fond som följer index med låga avgifter.