Vad är en börsnotering

Vad är en börsnotering/IPO

Börsnotering, även kallat IPO (Initial Public Offering) är när ett bolag ska noteras på börsen.

Detta betyder att dom gör aktierna tillgängliga för handel på en marknadsplats som t.ex Nordnet där aktierna noteras. Ett aktiebolag kan som ni kanske vet  vara antingen privat eller publikt. Publikt blir det, när bolaget börsnoterats, då vem som helst handla aktier och köpa en del i bolaget. I samband ,med en börsnotering kan även befintliga ägare av det privata ab:et sälja av hela eller delar av sitt innehav, som i det fallet då bjuds ut till allmänheten. I vissa fall kobineras det och man erbjuder då nyemission av aktier. Detta innebär att man tar in mer pengar till bolaget och ger ut nya aktier, istället för att sälja befintliga. Gör man på detta vis, ökar man även antalet aktier i bolaget.

Varför gör man en börsnotering

Anledningen till varför styrelse, ledning och ägare vill börsnotera ett företag, kan vara många.
Men enligt oss är den allra vanligaste anledningen till att man börsnoterar, för att expandera och skala bolaget. Nedan lyder några exempel på varför man börsnoterar ett bolag,

Lättare att samla in nytt kapital

Blir ett bolag börsnoterat och man behöver finansiera sin fortsatta tillväxt, så blir det mycket att lättare att samla in mer kapital när det behövs. Detta kan man t.ex göra genom att genomföra en nyemission, då tar man in mer pengar i utbyte mot att ge ut fler aktier. Aktieägarna får köpa fler aktier, bolaget får in mer kapital.

Fördelar

  1. Lättare att samla in kapital

  2. En notering på börsen bidrar till ökad exponering utåt

  3. Allmänheten får möjlighet köpa aktier i bolaget


Nackdelar

1. Bolaget måste följa ramar, riktlinjer och regler som sätts av organisationen som styr börsen. Det innebär även att de måste tillhandahålla ekonomisk information, som konkurrenter kan ta fördel av. D.v.s redovisning, vinst och skatt. Det är dyrt att noteras på börsen och bolaget behöver göra sig redo för granskningar från allmänheten. Finns även risk att att marknaden inte håller med om en hög krus, vilket kan resultera i en sänkning av aktiekursen ganska så snabbt.