Shark Communication Kalqyl Planerar Börsnotering

Shark Communication och Kalqyl, två företag som erbjuder tjänster inom investor relations, finansiell kommunikation och företagsanalys, planerar att slå samman sina verksamheter. Målet med sammanslagningen är att skapa ett större, mer diversifierat företag som kan dra nytta av synergieffekter och erbjuda ett bredare utbud av tjänster till sina kunder. Som en del av denna sammanslagning planerar det nya företaget även för en framtida börsnotering. Detaljer kring tidpunkten för sammanslagningen och börsnoteringen har ännu inte offentliggjorts. Den planerade sammanslagningen markerar en viktig milstolpe i båda företagens utveckling och förväntas leda till en starkare marknadsposition och ökad tillväxtpotential.