Qlife Holding AB Genomför Nyemission

Bioteknikföretaget Qlife Holding AB genomför en nyemission för att stödja sin vision om att underlätta hemmamätning av biomarkörer i blod. Genom att göra blodprovstagning enkel, billig, snabb och exakt, hoppas bolaget att fler kommer kunna ta blodprov oftare för att få insikter om sin personliga hälsa och tidigare upptäcka sjukdomar. Qlifes produkt är en integrerad plattform som består av en liten anordning för hemmabruk, engångskapslar för varje specifik biomarkör och en digital infrastruktur som delar data med patientens journal eller sjukhusets IT-system.