Presto AB planerar börsnotering

Presto – Helhetslösningar för brandsäkerhet och trygghet

Presto är ett företag specialiserat inom området brandsäkerhet och arbetar aktivt för att skapa trygga och säkra miljöer för både små och stora företag. Genom att erbjuda helhetslösningar, utbildningar och abonnemangstjänster hjälper Presto sina kunder att uppnå högsta möjliga brandsäkerhet.

För att möta specifika behov och krav hos varje enskild kund, skapar Presto anpassade lösningar som säkerställer att brandrisker hanteras på bästa sätt. Företaget erbjuder även utbildningar till personal inom brandsäkerhet, vilket ökar den övergripande medvetenheten och kompetensen inom området.

Genom sin expertis och engagemang strävar Presto efter att vara en pålitlig partner för företag som behöver brandsäkringstjänster. Genom att fokusera på kval