Pila Pharma AB Genomför Nyemission

Pila Pharma AB, ett företag fokuserat på läkemedelsutveckling, genomför en nyemission. Företagets huvudsträvande är att utveckla en ny och överlägsen tablettbaserad behandling för diabetespatienter.