Phoenix BioPower AB Genomför Nyemission

Phoenix BioPower AB är ett företag som arbetar med att utveckla en innovativ teknik för högeffektiv biokraft. Genom sin teknik kan de omvandla biomassa till energi på ett effektivt sätt. Med deras lösning kan de bidra till att minska beroendet av fossila bränslen och samtidigt främja en hållbar och miljövänlig energiproduktion.