PharmNovo AB Planerar Börsnotering

PharmNovo AB, ett läkemedelsföretag specialiserat på utveckling av mediciner för behandling av kronisk smärta, planerar en börsnotering. Deras forskning fokuserar på en ny typ av selektiva deltaopioder – en grupp av substanser som har potentialen att revolutionera behandlingen av kronisk smärta. Genom att utnyttja kraften i dessa selektiva deltaopioder hoppas PharmNovo kunna erbjuda effektiva och säkra behandlingsalternativ för patienter världen över. Börsnoteringen kommer att bidra till företagets fortsatta tillväxt och forskningsinsatser för att förbättra de tillgängliga behandlingsmetoderna för kronisk smärta.