Pamica Group AB Planerar Börsnotering

Pamica Group AB, som är specialiserat på förvärv och utveckling av små och medelstora företag i samarbete med entreprenörer, planerar att börsnoteras. Företaget strävar efter att vara långsiktiga ägare med en ”evig ägarhorisont” och har höga ambitioner när det gäller tillväxt. Pamica Group syftar till att utnyttja börsnoteringen för att främja sin tillväxtstrategi på lång sikt.