Nosa Plugs AB Genomför Nyemission

NOSA Plugs AB, ett företag som utvecklar intranasala andningsskydd och långsam frisättning av olika substanser genom näsan, genomför en nyemission. Deras teknikplattform är beprövad och patenterad. Företagets produkter tar form av små filter som användarna placerar i näsan för skydd. Innan det tog sitt nuvarande namn, var NOSA Plugs AB tidigare känt som Frisq Holding AB, och innan dess kallades det Ecnoyeb AB.