Norden Estates AB Planerar Börsnotering

Norden Estates AB, som är specialiserat på att utveckla egna byggnadskoncept och därefter äga de fastigheter de låter bygga, planerar nu för en börsnotering. Bolaget siktar på att bredda ägarkretsen samt öka transparensen och synligheten genom noteringen. Mer information om det specifika datumet för börsintroduktionen, villkoren och förväntningar inför noteringen har ännu inte meddelats. Norden Estates strategi innebär att de skapar unika fastigheter från grunden, vilket möjliggör total kontroll över kvaliteten och detaljerna i varje projekt. Bolaget strävar efter att skapa värde på lång sikt för sina aktieägare genom att förena arkitektonisk design, genomtänkt planering och högkvalitative material för att skapa attraktiva, funktionella och framförallt hållbara fastigheter.