Neola Medical AB Genomför Nyemission

Neola Medical AB, tidigare känd som GPX Medical AB, är ett företag som specialiserat sig på att utveckla medicinsk utrustning. Den specifika utrustningen är designad för att kontinuerligt övervaka lungfunktionen hos prematura barn. Företaget kommer nu att genomföra en nyemission.