När ska man sälja?

När det kommer till aktier, fonder och andra typer av värdepapper så pratas det väldigt mycket om att köpa aktier. Det många inte pratar om är att sälja och bland annat säkra vinst när aktierna i portföljen rusar. I denna artikel går vi igenom några tips som kanske kan hjälpa dig fatta bättre beslut, när det är dags att sälja.

När är det dags?

Dom tre anledningarna till varför man ska sälja aktier, anser vi vara;

  • Att du behöver pengarna till annat
  • Du vill säkra vinst
  • Du tror inte på aktien längre


Man vet aldrig vart livet tar en, och det kan finnas stunder då man behöver pengarna till annat än aktieinvesteringar . Andra anledningen tycker vi är väldigt underskattad, vi upplever att många går in i en viss aktie, och tänker att den alltid kommer att gå uppåt. Som med alla annat kan det vända, och med anledning av detta har vi som tips att alltid säkra upp en del av vinsten. När man ska säkra upp en del av vinsten är upp till var och en, men har aktien exempelvis rusat med 100% så kan det kanske vara läge att sälja av en del av vinsten. Man kan välja att hålla i aktien, och det kan löna sig, om aktien är stabil och bolaget håller vad det lovar. Vi tycker dock att man alltid ska sälja en del vinsten, så man säkrat en del av grundinvesteringen.  

Den sista anledningen är klockren, ser man varningssignaler som t.ex att bolaget inte håller tidsplan och löften etc, så sviktar förtroendet. Sviktar förtroendet så känns det inte säkert för en investerare eller sparare att placera pengar i bolaget. 

Ha ett investeringsmål samt en strategi

Se till att du har ett mål med sparandet/investeringen samt att du följer den strategin som du har. Har du exempelvis bestämt dig för att inneha en aktieportfölj med 20 stycken aktier som är jämt fördelade. Överväg då att sälja delar av innehav som gått upp väldigt mycket i värde, för att den delen utgör då en för stordel av din portfölj. På så vis kan man balansera risken genom att sälja av. Låt inte känslor ta över besluten, utan håll dig till fakta, analyser, nyheter och din strategi.