Monivent AB Genomför Nyemission

Medicinteknikföretaget Monivent AB, som har specialiserat sig på att utveckla, tillverka och sälja produkter för att förbättra den akuta vården för nyfödda barn i behov av andningsstöd, genomför en nyemission.