Green Apps Technologies Genomför Nyemission

Green Apps Technologies driver hälsokostrelaterade internettjänster

Nyckelpunkter

Green Apps Technologies, känt som Ekoappen, är involverade i att driva internettjänster som fokuserar på hälsokostinformation och marknadsföring av hälsokostprodukter.

Företaget var tidigare känt som Organic Inspirations AB men ändrade senare namnet till Green Apps Technologies Europe AB.

Värt att nämna

Green Apps Technologies tar hälsokost till den digitala eran med sina internettjänster. Genom att erbjuda information om hälsokost och marknadsföra produkter inom området spelar de en viktig roll i att sprida medvetenhet och tillgänglighet för en hälsosam livsstil. Med sin namnändring visar företaget sin inriktning mot teknik och innovation. Det ska bli intressant att se hur de fortsätter att växa och påverka hälsokostindustrin.