Flowocean AB Planerar Börsnotering

Flowocean AB, ett teknikföretag som har specialiserat sig på att utveckla och patentera konstruktioner för flytande havsbaserade vindkraftsfundament, planerar att börsnoteras. Deras arbete fokuserar på att skapa den bärande strukturen, eller fundamentet, för dessa vindkraftverk vilket är avgörande för deras funktionalitet och stabilitet. Med sin unika teknik strävar Flowocean AB efter att vara en ledande aktör inom den växande marknaden för havsbaserad vindenergi. Detaljer kring tidplan för börsintroduktionen, eller hur mycket kapital företaget förväntar sig att dra in genom noteringen, har inte förts fram.