Flowocean AB Genomför Nyemission

Flowocean AB, ett teknikbolag specialiserat på utveckling av patenterade lösningar för konstruktionen av fundament för flytande havsbaserad vindkraft, genomför en nyemission. Deras expertis ligger i att utveckla den bärande delen av konstruktionen, vilket har unika tekniska fördelar och tillämpningar inom vindkraftsindustrin. De strävar efter att optimera och framsteg inom området för förnybar energi genom deras innovationer.