Fastighetsbolaget Emilshus AB Genomför Nyemission

Fastighetsbolaget Emilshus AB, som specialiserar sig på att köpa, utveckla och hantera kommersiella fastigheter i Småland, har genomfört en nyemission.