Eurobattery Minerals AB Genomför Nyemission

Eurobattery Minerals AB, tidigare känd som Orezone AB, är ett gruv- och prospekteringsföretag som specialiserat sig på utvinning av batterimineraler, inklusive nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Företaget meddelar nu att det genomför en nyemission.