Elos Medtech AB Genomför Nyemission

Elos Medtech är en ledande aktör inom utveckling och produktion av medicintekniska produkter och komponenter. Bolaget är specialiserat på tillverkning av högkvalitativa dentala och ortopediska implantat samt instrument. Som en pålitlig partner för medicintekniska företag erbjuder Elos Medtech expertis inom design, prototyptillverkning och produktion av komplexa medicintekniska produkter. Deras höga kvalitetsstandarder och precisionsteknik gör det möjligt för dem att leverera skräddarsydda lösningar som uppfyller de stränga regelverk och krav inom branschen. Genom samarbete och långsiktiga partnerskap hjälper Elos Medtech sina kunder att förverkliga sina produkter och innovativa idéer inom medicinteknik och bidrar till att förbättra patientsäkerhet och livskvalitet för människor över hela världen.