Deligate AB Planerar Börsnotering

Delegate AB planerar att notera sig på börsen och erbjuda en innovativ lösning för livsmedelsbutiker. Deras koncept involverar en specialbyggd kyl och en tillhörande IT-plattform som säljs som ett abonnemang.

Den huvudsakliga idén bakom Delegate AB:s lösning är att hjälpa livsmedelsbutiker att sälja livsmedel med kort datum genom att erbjuda en förvaringslösning och en digital plattform som effektivt hanterar dessa produkter.

Genom att erbjuda en specialbyggd kyl som är optimerad för förvaring av livsmedel med kort datum kan livsmedelsbutiker undvika att dessa produkter går till spillo. Kylsystemet är utformat för att hålla produkterna på korrekt temperatur och förlänga deras hållbarhetstid.

Den tillhörande IT-plattformen som ingår i abonnemanget underlättar hanteringen av produkterna och optimerar försäljningsprocessen. Plattformen gör det möjligt för butikerna att övervaka försäljning, inventering och förfallodatum på ett effektivt sätt. Det underlättar även för butikerna att marknadsföra och sälja produkterna på ett sätt som attraherar kunder.

Delegate AB:s lösning har potential att gynna både livsmedelsbutiker och slutkunder. Livsmedelsbutiker kan minska sin förlust på grund av livsmedel med kort datum och samtidigt dra nytta av att attrahera kunder med fördelaktiga erbjudanden. Slutkunder kan också få tillgång till livsmedel med kort datum till nedsatta priser, vilket kan vara lockande för många.

Genom att erbjuda en komplett lösning för att sälja livsmedel med kort datum hoppas Delegate AB att kunna minska matsvinn och samtidigt skapa en lönsam affärsmodell för både företaget självt och dess kunder.