BellPal Holding AB Genomför Nyemission

BellPal är ett ledande caretech-bolag som fokuserar på att skapa innovativa digitala lösningar och tjänster för seniorer och omsorgssektorn. Genom att kombinera medicinsk expertis med avancerad teknologi utvecklar BellPal produkter som förbättrar livskvaliteten och underlättar för äldre att leva självständigt och tryggt. Bolaget erbjuder bland annat larmtjänster, medicinsk övervakning och digitala plattformar för kommunikation och vårdhantering. BellPal Holding AB var tidigare känt som DS SPAC 1 AB och genomgick en namnändring för att bättre spegla deras fokus på caretech och digitala lösningar inom omsorgssektorn. Med sin starka position inom branschen strävar BellPal efter att skapa verkligt meningsfulla innovationer som kan förbättra vardagen för seniorer och underlätta för omsorgspersonal att leverera högkvalitativ vård och omsorg.