Backaheden Fastighets AB Genomför Nyemission

Backaheden Fastighets är ägare av logistikfastigheten Hede 3:122, som är belägen i Kungsbacka utanför Göteborg. Den största hyresgästen i fastigheten är Santa Maria, norra Europas största smaksättningsföretag. Genom att hyra ut till en etablerad aktör inom smaksättning och kryddor stärker Backaheden Fastighets sin position som en pålitlig fastighetsägare inom logistiksektorn. Förvaltningen av fastigheten sköts av Pareto Business Management AB, vilket ger ytterligare erfarenhet och kompetens inom fastighetsförvaltning och optimering av driftskostnader. Med denna starka kombination av hyresgäster och förvaltning strävar Backaheden Fastighets efter att skapa långsiktigt hållbara och attraktiva logistikfastigheter i regionen.