Artificial Solutions International AB Genomför Nyemission

Artificial Solutions International AB, tidigare känd som Indentive AB, är ett företag som är verksamt inom området kommersiell Conversational AI. Conversational AI, eller konverserande AI, är en form av artificiell intelligens som ger människor möjligheten att kommunicera med applikationer, webbplatser och olika uppkopplade enheter och system i vardagliga, människolika naturliga språk. Denna kommunikation kan kanaliseras genom olika metoder som röst, text, beröring eller gester. Företaget genomför nu en nyemission som en del i dess finansieringsstrategi.