ANTCO. Investment Group AB Genomför Nyemission

ANTCO. Investment Group AB, ett investmentbolag specialiserat på minoritetsinvesteringar i framförallt onoterade företag inom sektorer som e-handel, marknadsplatser, SaaS och radannonser med Sverige som huvudmarknad, genomför en nyemission. Bolaget fokuserar på att utveckla och stötta sina portföljbolag genom tillväxt och värdeskapande aktiviteter. Med denna nya emission syftar ANTCO till att fördjupa sin portfölj genom att förvärva fler minoritetsandelar inom sina föredragna branscher.