Abera Bioscience AB Genomför Nyemission

Abera Bioscience AB genomför för närvarande en nyemission för att finansiera sin fortsatta utveckling inom vaccin- och bioteknikområden. Företaget har en egenutvecklad och patenterad plattform, kallad BERA, som används för att utveckla vacciner. Denna plattform används huvudsakligen inom två områden – pneumokocker och immunonkologi.

Abera Bioscience är inriktat på att utveckla vacciner mot pneumokocker, som är en bakterie som kan orsaka allvarliga infektioner såsom lunginflammation och hjärnhinneinflammation. Dessa infektioner kan vara särskilt farliga för personer med nedsatt immunförsvar, som äldre och spädbarn. Genom att utveckla effektiva vacciner mot pneumokocker kan Abera Bioscience bidra till att minska antalet fall av dessa infektioner och därmed rädda liv.

Utöver pneumokocker fokuserar Abera Bioscience även på immunonkologi, vilket innebär att de utvecklar vacciner för att stimulera immunförsvaret att bekämpa cancer. Denna ansats har potential att revolutionera behandlingen av cancer genom att använda kroppens eget immunsystem för att attackera tumörceller. Abera Bioscience arbetar med att utveckla innovativa vacciner inom detta område för att förbättra överlevnadschanserna och livskvaliteten för patienter som drabbats av cancer.

Genom att kombinera sin patenterade plattform, BERA, med sin expertis inom vaccinutveckling och bioteknologi, är Abera Bioscience välpositionerade att fortsätta att vara ledande inom branschen. Genom att genomföra denna nyemission kommer företaget att kunna säkra finansiering för sin fortsatta forskning och utveckling av innovativa vacciner. Detta kan vara ett genombrott inom behandlingen av pneumokocker och cancer och ha en positiv inverkan på folkhälsan och livskvaliteten för patienter världen över.