9 Tips inför en IPO

 9 Tips inför en Börsnotering/IPO

En börsnotering kan vara bland det största ett bolag går igenom.
Nedan följer en lista, med tips som kan vara bra om om man funderar på att börsnotera bolaget.

  1. Genomför Börsnoteringen vid rätt tidpunkt.

  2. Se till fördelar och nackdelar samt överväg noga valet om att genomföra en börsnotering

  3. Gör en strong Pitch, d.v.s fånga investerarnas intresse. Berätta om vision, mål och planer.

  4. Visa på ett stabilt case

  5. Säkra mer kapital än vad som krävs enligt prospekt-reglerna vid notering

  6. Säkra dom ”tunga” investerarna som täcker majoriteten av emissionsvolymen

  7. Marknadsför bolaget ordentligt inför börsnotering, så att bolaget får den exponering som behövs för en lyckad IPO

  8. Ha en stark ledning

  9. Du ska ha stenkoll på den finansiella rapporten och säkerställa att den alltid är 100%