Zoomability Int AB Genomför Nyemission

Zoomability Int AB, tidigare känt som A IT-solutions AB, genomför för närvarande en nyemission. Företaget specialiserar sig på att utveckla och sälja eldrivna fyrhjulsdrivna fordon. Zoomability fokuserar på att erbjuda användarvänliga och tillgängliga lösningar för personer med rörelsehinder.

Genom att erbjuda eldrivna fordon vill Zoomability bidra till en mer hållbar och miljövänlig transportsektor. Företaget har utvecklat avancerad teknologi för att kombinera fyrhjulsdrift med eldrift, vilket skapar effektiva och pålitliga fordon. Dessa fordon är idealiska för personer med funktionsnedsättningar eftersom de erbjuder förbättrad rörelsefrihet och självständighet.

Tidigare känt som A IT-solutions AB, har Zoomability nu fokuserat sin verksamhet på att utveckla och sälja fyrhjulsdrivna eldrivna fordon. Genom att byta namn har företaget tydliggjort sin inriktning och strategi. Detta kommer att hjälpa företaget att nå ut till en bredare kundbas och stärka sitt varumärke.

Genom att genomföra nyemissionen ökar Zoomability sin tillgång till kapital och möjligheten att expandera sin verksamhet. Företaget kommer att använda dessa medel för forskning och utveckling av nya produkter samt för marknadsföring och försäljning. Med utökat kapital kan företaget också satsa på utveckling av nya marknader och etablera samarbeten med andra aktörer inom fordonsindustrin.

Zoomabilitys satsning på att utveckla och sälja eldrivna fyrhjulsdrivna fordon drivna på el är i linje med den växande globala trenden mot hållbara och miljövänliga transportalternativ. Genom att erbjuda tillgängliga och användarvänliga lösningar för personer med rörelsehinder hjälper företaget till att öka deras livskvalitet och möjlighet till självständighet. Med den genomförda nyemissionen har Zoomability möjlighet att förstärka sin position på marknaden för eldrivna fordon och fortsätta sin framgångsrika verksamhet.