John Mattson Fastighetsföretagen AB Genomför Nyemission

John Mattson Fastighetsföretagen AB, Lidingös största ägare av bostadsfastigheter, har beslutat att genomföra en nyemission. Företaget äger och förvaltar närmare 2 200 hyreslägenheter och har som affärsidé att utveckla bostadsfastigheter och lokalsamhällen i Stockholmsregionen.

Nyemissionen är enligt företagets strategi för att stärka sin finansiella ställning och samtidigt möjliggöra ytterligare tillväxt och utveckling av sina fastighetsprojekt. Med en större kapitalbas kommer företaget att kunna genomföra fler investeringar och förbättra sina befintliga fastigheter.

John Mattson Fastighetsföretagen AB har en stadig närvaro på Lidingö och har länge varit en betydande aktör på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen. Genom att fokusera på att äga och förvalta bostäder strävar företaget efter att erbjuda kvalitativa boendemiljöer och positiv samhällsutveckling.

Förutom att äga och förvalta bostadsfastigheter på Lidingö är företaget också aktivt involverat i att utveckla lokalsamhällen och infrastruktur i Stockholmsregionen. Detta inkluderar att bidra till en ökad hållbarhet genom energieffektiva lösningar och att erbjuda attraktiva gemensamma utrymmen för sina hyresgäster.

Nyemissionen förväntas inte bara stärka John Mattson Fastighetsföretagen AB:s finansiella ställning, utan även stärka förtroendet från investerare och marknaden som helhet. Genom att fortsätta utveckla och förvalta sina fastigheter på ett hållbart sätt ser företaget fram emot att kunna erbjuda ännu bättre boendemöjligheter och bidra till positiv samhällsutveckling i Stockholmsregionen.